રૂપાણી સરકારે વિવિધ વિકાસકામોને આપી મંજૂરી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારે વિવિધ વિકાસકામોને આપી મંજૂરી

રૂપાણી સરકારે વિવિધ વિકાસકામોને આપી મંજૂરી

Let's Connect

sm2p0