આગામી દિવસોમાં ઉત્તર ગુજરાત ઝોનમાં યોજાનાર વર્ચ્યુઅલ રેલીની તૈયારીની સમીક્ષા અર્થે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે સી પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઇ ઝડફિયા, આઇટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુકલા ની ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં ઉત્તર ગુજરાતના મુખ્ય પદાધિકારીઓ અને આઇટી સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આગામી દિવસોમાં ઉત્તર ગુજરાત ઝોનમાં યોજાનાર વર્ચ્યુઅલ રેલીની તૈયારીની સમીક્ષા અર્થે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે સી પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઇ ઝડફિયા, આઇટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુકલા ની ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં ઉત્તર ગુજરાતના મુખ્ય પદાધિકારીઓ અને આઇટી સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

આગામી દિવસોમાં ઉત્તર ગુજરાત ઝોનમાં યોજાનાર વર્ચ્યુઅલ રેલીની તૈયારીની સમીક્ષા અર્થે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે સી પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઇ ઝડફિયા, આઇટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુકલા ની ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં ઉત્તર ગુજરાતના મુખ્ય પદાધિકારીઓ અને આઇટી સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0