આજરોજ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય મંત્રી મંડળની કેબિનેટ બેઠક સોશિયલ ડિસ્ટન્સીંગ નિયમના પાલન સાથે સચિવાલય ખાતે યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આજરોજ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય મંત્રી મંડળની કેબિનેટ બેઠક સોશિયલ ડિસ્ટન્સીંગ નિયમના પાલન સાથે સચિવાલય ખાતે યોજાઈ.

આજરોજ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય મંત્રી મંડળની કેબિનેટ બેઠક સોશિયલ ડિસ્ટન્સીંગ નિયમના પાલન સાથે સચિવાલય ખાતે યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0