અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ દ્વારા આયોજિત "વિડીયો કોન્ફરન્સ" માં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ યુવા મોરચા ના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ એ ઉપસ્થિત રહી તેમના દેશવ્યાપી લોકડાઉનની વિકટ ઘડીમાં રાષ્ટ્રસેવા પ્રત્યેના કર્તવ્યોને બિરદાવ્યા હતા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ દ્વારા આયોજિત "વિડીયો કોન્ફરન્સ" માં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ યુવા મોરચા ના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ એ ઉપસ્થિત રહી તેમના દેશવ્યાપી લોકડાઉનની વિકટ ઘડીમાં રાષ્ટ્રસેવા પ્રત્યેના કર્તવ્યોને બિરદાવ્યા હતા.

અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ દ્વારા આયોજિત "વિડીયો કોન્ફરન્સ" માં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ યુવા મોરચા ના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ એ ઉપસ્થિત રહી તેમના દેશવ્યાપી લોકડાઉનની વિકટ ઘડીમાં રાષ્ટ્રસેવા પ્રત્યેના કર્તવ્યોને બિરદાવ્યા હતા.

Let's Connect

sm2p0