માં ભારતી ના મહાન સપૂત, ઓજસ્વી વક્તા, પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી નેતા અને સમર્પિત સમાજ સુધારક વિનાયક દામોદર સાવરકર જી ની જન્મજયંતિ પર શત શત નમન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માં ભારતી ના મહાન સપૂત, ઓજસ્વી વક્તા, પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી નેતા અને સમર્પિત સમાજ સુધારક વિનાયક દામોદર સાવરકર જી ની જન્મજયંતિ પર શત શત નમન..

માં ભારતી ના મહાન સપૂત, ઓજસ્વી વક્તા, પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી નેતા અને સમર્પિત સમાજ સુધારક વિનાયક દામોદર સાવરકર જી ની જન્મજયંતિ પર શત શત નમન..

Let's Connect

sm2p0