રાજ્યના સેવાભાવી અગ્રણી ડૉક્ટરો સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી સંવાદ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યના સેવાભાવી અગ્રણી ડૉક્ટરો સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી સંવાદ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા

રાજ્યના સેવાભાવી અગ્રણી ડૉક્ટરો સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી સંવાદ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા

Let's Connect

sm2p0