ભચાઉ નગરપાલિકા દ્વારા કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા માટે કરવામાં આવેલા ઉપાયોને બિરદાવી વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમ થી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ સંવાદ દરમિયાન માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભચાઉ નગરપાલિકા દ્વારા કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા માટે કરવામાં આવેલા ઉપાયોને બિરદાવી વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમ થી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ સંવાદ દરમિયાન માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ભચાઉ નગરપાલિકા દ્વારા કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા માટે કરવામાં આવેલા ઉપાયોને બિરદાવી વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમ થી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ સંવાદ દરમિયાન માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0