માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પદાધીકારીઓ, અધીકારીઓ સાથે રીવ્યુ મિટિંગ કરી હતી તેમજ ધનવંતરી રથોના કામગીરીની ચર્ચા પણ કરી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પદાધીકારીઓ, અધીકારીઓ સાથે રીવ્યુ મિટિંગ કરી હતી તેમજ ધનવંતરી રથોના કામગીરીની ચર્ચા પણ કરી.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પદાધીકારીઓ, અધીકારીઓ સાથે રીવ્યુ મિટિંગ કરી હતી તેમજ ધનવંતરી રથોના કામગીરીની ચર્ચા પણ કરી.

Let's Connect

sm2p0