માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ રાજ્યના સહકારી ક્ષેત્રના આગેવાનો સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ રાજ્યના સહકારી ક્ષેત્રના આગેવાનો સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ રાજ્યના સહકારી ક્ષેત્રના આગેવાનો સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો.

Let's Connect

sm2p0