લોકડાઉનમાં છૂટછાટ અંગે ગુજરાત સરકારે લીધેલા મહત્વના નિર્ણયો 👉 ગ્રીન અને ઓરેન્જ ઝોનમાં હેરકટિંગ સલૂન અને ચાની લારીઓ/દુકાનો ખુલ્લી રાખી શકાશે 👉 સમગ્ર રાજ્યમાં કોઈપણ સ્થળે પાનના ગલ્લા કે દુકાનો ખોલવામાં નહીં આવે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

લોકડાઉનમાં છૂટછાટ અંગે ગુજરાત સરકારે લીધેલા મહત્વના નિર્ણયો

👉 ગ્રીન અને ઓરેન્જ ઝોનમાં હેરકટિંગ સલૂન અને ચાની લારીઓ/દુકાનો ખુલ્લી રાખી શકાશે

👉 સમગ્ર રાજ્યમાં કોઈપણ સ્થળે પાનના ગલ્લા કે દુકાનો ખોલવામાં નહીં આવે

લોકડાઉનમાં છૂટછાટ અંગે ગુજરાત સરકારે લીધેલા મહત્વના નિર્ણયો 👉 ગ્રીન અને ઓરેન્જ ઝોનમાં હેરકટિંગ સલૂન અને ચાની લારીઓ/દુકાનો ખુલ્લી રાખી શકાશે 👉 સમગ્ર રાજ્યમાં કોઈપણ સ્થળે પાનના ગલ્લા કે દુકાનો ખોલવામાં નહીં આવે

Let's Connect

sm2p0