પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા રાજ્યમાં સકારાત્મક પરિવર્તન માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનાર ગુજરાતના વરિષ્ઠ આગેવાનો સાથે ટેલિફોનિક સંવાદ કરવામાં આવ્યો તથા તેમના સત્કાર્યો બદલ આભાર માન્યો તેમજ તેમના પરિવાર અંગે પૃચ્છા કરી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા રાજ્યમાં સકારાત્મક પરિવર્તન માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનાર ગુજરાતના વરિષ્ઠ આગેવાનો સાથે ટેલિફોનિક સંવાદ કરવામાં આવ્યો તથા તેમના સત્કાર્યો બદલ આભાર માન્યો તેમજ તેમના પરિવાર અંગે પૃચ્છા કરી.

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા રાજ્યમાં સકારાત્મક પરિવર્તન માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનાર ગુજરાતના વરિષ્ઠ આગેવાનો સાથે ટેલિફોનિક સંવાદ કરવામાં આવ્યો તથા તેમના સત્કાર્યો બદલ આભાર માન્યો તેમજ તેમના પરિવાર અંગે પૃચ્છા કરી.

Let's Connect

sm2p0