શ્રધ્ધેય ડો ભીમરાવ આંબેડકર જયંતિ પર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે પી નડ્ડાજી ના સંદેશ સંદર્ભે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી નું આહવાન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રધ્ધેય ડો ભીમરાવ આંબેડકર જયંતિ પર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે પી નડ્ડાજી ના સંદેશ સંદર્ભે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી નું આહવાન

શ્રધ્ધેય ડો ભીમરાવ આંબેડકર જયંતિ પર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે પી નડ્ડાજી ના સંદેશ સંદર્ભે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી નું આહવાન

Let's Connect

sm2p0