શ્રદ્ધેય ડો. ભીમરાવ આંબેડકર જયંતિ પર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી નો કાર્યકર્તાઓને સંદેશ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રદ્ધેય ડો. ભીમરાવ આંબેડકર જયંતિ પર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી નો કાર્યકર્તાઓને સંદેશ.

શ્રદ્ધેય ડો. ભીમરાવ આંબેડકર જયંતિ પર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી નો કાર્યકર્તાઓને સંદેશ.

Let's Connect

sm2p0