કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિમાં અન્ય રાજ્યોમાંથી આવીને કામ કરતા શ્રમજીવી કારીગરોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ તેમજ રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિમાં અન્ય રાજ્યોમાંથી આવીને કામ કરતા શ્રમજીવી કારીગરોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ તેમજ રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ.

કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિમાં અન્ય રાજ્યોમાંથી આવીને કામ કરતા શ્રમજીવી કારીગરોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ તેમજ રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0