મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી બનવા બદલ શ્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણજી ને હાર્દિક અભિનંદન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી બનવા બદલ શ્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણજી ને હાર્દિક અભિનંદન..

મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી બનવા બદલ શ્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણજી ને હાર્દિક અભિનંદન..

Let's Connect

sm2p0