સરળતા અને સાદગીની પ્રતિમૂર્તિ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી તેમજ ગોવાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પદ્મભૂષણ મનોહર પરીકર જી ની પુણ્યતિથિ પર શત શત નમન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સરળતા અને સાદગીની પ્રતિમૂર્તિ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી તેમજ ગોવાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પદ્મભૂષણ મનોહર પરીકર જી ની પુણ્યતિથિ પર શત શત નમન

સરળતા અને સાદગીની પ્રતિમૂર્તિ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી તેમજ ગોવાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પદ્મભૂષણ મનોહર પરીકર જી ની પુણ્યતિથિ પર શત શત નમન

Let's Connect

sm2p0