માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી,નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, શ્રીમતી રમીલાબહેન બારા અને શ્રી નરહરીભાઈ અમિને રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રક ભર્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી,નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, શ્રીમતી રમીલાબહેન બારા અને શ્રી નરહરીભાઈ અમિને રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રક ભર્યું.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી,નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, શ્રીમતી રમીલાબહેન બારા અને શ્રી નરહરીભાઈ અમિને રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રક ભર્યું.

Let's Connect

sm2p0