પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે રાજ્યસભાના ઉમેદવારશ્રીઓના ઉમેદવારી પત્ર ભરવા પૂર્વે શુભેચ્છા કાર્યક્રમ યોજાયો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે રાજ્યસભાના ઉમેદવારશ્રીઓના ઉમેદવારી પત્ર ભરવા પૂર્વે શુભેચ્છા કાર્યક્રમ યોજાયો.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે રાજ્યસભાના ઉમેદવારશ્રીઓના ઉમેદવારી પત્ર ભરવા પૂર્વે શુભેચ્છા કાર્યક્રમ યોજાયો.

Let's Connect

sm2p0