શ્રી નરહરિભાઈ અમીન ને ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બનવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રી નરહરિભાઈ અમીન ને ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બનવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન..

શ્રી નરહરિભાઈ અમીન ને ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બનવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન..

Let's Connect

sm2p0