હું સતત આરબીઆઇના સંપર્કમાં છું. બેંકના સંકટને લઇને કોઇ પણ ગ્રાહકે ગભરાવવાની જરૂર નથી. હું ખાતરી આપું છું કે તમામ ખાતાધારકોના નાણાં સુરક્ષિત છે. કોઇ ખાતાધારકને નુકસાન નહીં થાય. યસ બેંકનો મુદ્દો બહુ જલ્દી જ ઉકેલાઇ જશે. : નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સિતારમણ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

હું સતત આરબીઆઇના સંપર્કમાં છું. બેંકના સંકટને લઇને કોઇ પણ ગ્રાહકે ગભરાવવાની જરૂર નથી. હું ખાતરી આપું છું કે તમામ ખાતાધારકોના નાણાં સુરક્ષિત છે. કોઇ ખાતાધારકને નુકસાન નહીં થાય. યસ બેંકનો મુદ્દો બહુ જલ્દી જ ઉકેલાઇ જશે. : નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સિતારમણ

હું સતત આરબીઆઇના સંપર્કમાં છું. બેંકના સંકટને લઇને કોઇ પણ ગ્રાહકે ગભરાવવાની જરૂર નથી. હું ખાતરી આપું છું કે તમામ ખાતાધારકોના નાણાં સુરક્ષિત છે. કોઇ ખાતાધારકને નુકસાન નહીં થાય. યસ બેંકનો મુદ્દો બહુ જલ્દી જ ઉકેલાઇ જશે. : નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સિતારમણ

Let's Connect

sm2p0