ગાંધીનગર ખાતે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન યુનિવર્સીટીના જોબ પ્લેસમેન્ટ પોર્ટલ - 'આદિત્ય'નું લોન્ચિંગ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને યુનિવર્સીટીના કુલપતિ શ્રી ડો. હર્ષદભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન યુનિવર્સીટીના જોબ પ્લેસમેન્ટ પોર્ટલ - 'આદિત્ય'નું લોન્ચિંગ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને યુનિવર્સીટીના કુલપતિ શ્રી ડો. હર્ષદભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન યુનિવર્સીટીના જોબ પ્લેસમેન્ટ પોર્ટલ - 'આદિત્ય'નું લોન્ચિંગ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને યુનિવર્સીટીના કુલપતિ શ્રી ડો. હર્ષદભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0