માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા ઇન્ડોનેશિયાના મુંબઈ સ્થિત કોન્સ્યુલ જનરલ શ્રીયુત અગુસ સપ્ટોનો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા ઇન્ડોનેશિયાના મુંબઈ સ્થિત કોન્સ્યુલ જનરલ શ્રીયુત અગુસ સપ્ટોનો

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા ઇન્ડોનેશિયાના મુંબઈ સ્થિત કોન્સ્યુલ જનરલ શ્રીયુત અગુસ સપ્ટોનો

Let's Connect

sm2p0