રાજકોટ ખાતે ઓલ ગુજરાત સેલ્ફ ફાઇનાન્સ નર્સિંગ એસોસિએશનના ઉપક્રમે યોજાયેલ માસ લેમ્પ લાઇટિંગ અને શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે ઓલ ગુજરાત સેલ્ફ ફાઇનાન્સ નર્સિંગ એસોસિએશનના ઉપક્રમે યોજાયેલ માસ લેમ્પ લાઇટિંગ અને શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજકોટ ખાતે ઓલ ગુજરાત સેલ્ફ ફાઇનાન્સ નર્સિંગ એસોસિએશનના ઉપક્રમે યોજાયેલ માસ લેમ્પ લાઇટિંગ અને શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0