પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે સરકારી મેડિકલ કોલેજની ફેરવેલ સેરેમની યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે સરકારી મેડિકલ કોલેજની ફેરવેલ સેરેમની યોજાઈ.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે સરકારી મેડિકલ કોલેજની ફેરવેલ સેરેમની યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0