પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જવાહર મેદાન, ભાવનગર ખાતે શ્રી વીર માંધાતા કોળી સમાજ સંગઠન દ્વારા "છઠ્ઠો સમૂહલગ્નોત્સવ" કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જવાહર મેદાન, ભાવનગર ખાતે શ્રી વીર માંધાતા કોળી સમાજ સંગઠન દ્વારા "છઠ્ઠો સમૂહલગ્નોત્સવ" કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જવાહર મેદાન, ભાવનગર ખાતે શ્રી વીર માંધાતા કોળી સમાજ સંગઠન દ્વારા "છઠ્ઠો સમૂહલગ્નોત્સવ" કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0