માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે જિલ્લા અદાલતના નવા બિલ્ડીંગનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે જિલ્લા અદાલતના નવા બિલ્ડીંગનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે જિલ્લા અદાલતના નવા બિલ્ડીંગનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0