અમદાવાદ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિશ્વ ઉમીયાધામનો શિલાન્યાસ સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને અમદાવાદના મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિશ્વ ઉમીયાધામનો શિલાન્યાસ સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને અમદાવાદના મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિશ્વ ઉમીયાધામનો શિલાન્યાસ સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને અમદાવાદના મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0