માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વલસાડ જીલ્લાના ભદેલી ખાતે ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી મોરારજીભાઇ દેસાઇ કોમ્યુનિટી હોલનું લોકાર્પણ તેમજ વિકાસના વિવિધ પ્રકલ્પોનું પણ લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા અને શ્રી રમણભાઈ પાટકર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વલસાડ જીલ્લાના ભદેલી ખાતે ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી મોરારજીભાઇ દેસાઇ કોમ્યુનિટી હોલનું લોકાર્પણ તેમજ વિકાસના વિવિધ પ્રકલ્પોનું પણ લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા અને શ્રી રમણભાઈ પાટકર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વલસાડ જીલ્લાના ભદેલી ખાતે ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી મોરારજીભાઇ દેસાઇ કોમ્યુનિટી હોલનું લોકાર્પણ તેમજ વિકાસના વિવિધ પ્રકલ્પોનું પણ લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા અને શ્રી રમણભાઈ પાટકર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0