ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ અને બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ ભારત રત્ન ડો.રાજેન્દ્ર પ્રસાદ ની પુણ્યતિથિ પર કોટી કોટી વંદન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ અને બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ ભારત રત્ન ડો.રાજેન્દ્ર પ્રસાદ ની પુણ્યતિથિ પર કોટી કોટી વંદન..

ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ અને બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ ભારત રત્ન ડો.રાજેન્દ્ર પ્રસાદ ની પુણ્યતિથિ પર કોટી કોટી વંદન..

Let's Connect

sm2p0