વિધાનસભા ગૃહની મુલાકાતે આવેલ મહિલા સુરક્ષા સમિતિની બહેનો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મુલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી રમેશભાઈ ધડુક પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિધાનસભા ગૃહની મુલાકાતે આવેલ મહિલા સુરક્ષા સમિતિની બહેનો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મુલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી રમેશભાઈ ધડુક પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

વિધાનસભા ગૃહની મુલાકાતે આવેલ મહિલા સુરક્ષા સમિતિની બહેનો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મુલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી રમેશભાઈ ધડુક પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0