મહાન ક્રાંતિકારી, દેશભક્ત અમર શહીદ ચંદ્રશેખર આઝાદ ની પુણ્યતિથિ પર શત શત નમન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહાન ક્રાંતિકારી, દેશભક્ત અમર શહીદ ચંદ્રશેખર આઝાદ ની પુણ્યતિથિ પર શત શત નમન..

મહાન ક્રાંતિકારી, દેશભક્ત અમર શહીદ ચંદ્રશેખર આઝાદ ની પુણ્યતિથિ પર શત શત નમન..

Let's Connect

sm2p0