મહાન સમાજ સુધારક અને પ્રબુદ્ધ રાષ્ટ્ર સેવક ભારતરત્ન નાનાજી દેશમુખજી ની પુણ્યતિથિ પર કોટી કોટી વંદન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહાન સમાજ સુધારક અને પ્રબુદ્ધ રાષ્ટ્ર સેવક ભારતરત્ન નાનાજી દેશમુખજી ની પુણ્યતિથિ પર કોટી કોટી વંદન..

મહાન સમાજ સુધારક અને પ્રબુદ્ધ રાષ્ટ્ર સેવક ભારતરત્ન નાનાજી દેશમુખજી ની પુણ્યતિથિ પર કોટી કોટી વંદન..

Let's Connect

sm2p0