પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી અને મહાન સ્વતંત્ર સેનાની વિનાયક દામોદર સાવરકર ની પુણ્યતિથી પર શત શત નમન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી અને મહાન સ્વતંત્ર સેનાની વિનાયક દામોદર સાવરકર ની પુણ્યતિથી પર શત શત નમન..

પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી અને મહાન સ્વતંત્ર સેનાની વિનાયક દામોદર સાવરકર ની પુણ્યતિથી પર શત શત નમન..

Let's Connect

sm2p0