માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સેન્ટ્રલ યુનિવર્સીટી ઓફ ગુજરાતનો દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સેન્ટ્રલ યુનિવર્સીટી ઓફ ગુજરાતનો દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સેન્ટ્રલ યુનિવર્સીટી ઓફ ગુજરાતનો દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0