મહાશિવરાત્રી ના પાવન પર્વ નિમિત્તે વડોદરા ખાતે આયોજીત શિવજી કિ સવારી કાર્યક્રમમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહાશિવરાત્રી ના પાવન પર્વ નિમિત્તે વડોદરા ખાતે આયોજીત શિવજી કિ સવારી કાર્યક્રમમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

મહાશિવરાત્રી ના પાવન પર્વ નિમિત્તે વડોદરા ખાતે આયોજીત શિવજી કિ સવારી કાર્યક્રમમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0