સાહસ અને શૌર્યના પ્રતીક, ભારત માતાના વીર સપૂત છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જન્મજયંતિ પર તેમને શત શત નમન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સાહસ અને શૌર્યના પ્રતીક, ભારત માતાના વીર સપૂત છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જન્મજયંતિ પર તેમને શત શત નમન..

સાહસ અને શૌર્યના પ્રતીક, ભારત માતાના વીર સપૂત છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જન્મજયંતિ પર તેમને શત શત નમન..

Let's Connect

sm2p0