માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સંજીવ બાલિયાનજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બનાસ ડેરીના નવા પ્લાન્ટનો શુભારંભ કાર્યક્રમ તેમજ જાહેરસભા યોજાઈ. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ અને પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સંજીવ બાલિયાનજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બનાસ ડેરીના નવા પ્લાન્ટનો શુભારંભ કાર્યક્રમ તેમજ જાહેરસભા યોજાઈ. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ અને પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સંજીવ બાલિયાનજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બનાસ ડેરીના નવા પ્લાન્ટનો શુભારંભ કાર્યક્રમ તેમજ જાહેરસભા યોજાઈ. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ અને પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0