અમદાવાદ ખાતે પૂજ્ય સરસંઘચાલક મોહનજી ભાગવત નાં હસ્તે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નવનિર્મિત ડૉકટર હેડગેવાર ભવન નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું જેમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે પૂજ્ય સરસંઘચાલક મોહનજી ભાગવત નાં હસ્તે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નવનિર્મિત ડૉકટર હેડગેવાર ભવન નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું જેમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ ખાતે પૂજ્ય સરસંઘચાલક મોહનજી ભાગવત નાં હસ્તે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નવનિર્મિત ડૉકટર હેડગેવાર ભવન નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું જેમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0