નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ગાંધીનગર ખાતે મસ્કતી કાપડ માર્કેટ મહાજન આયોજીત "ફેબેક્ષા" બીરબી ફેબ્રિક મેળામાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ગાંધીનગર ખાતે મસ્કતી કાપડ માર્કેટ મહાજન આયોજીત "ફેબેક્ષા" બીરબી ફેબ્રિક મેળામાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ગાંધીનગર ખાતે મસ્કતી કાપડ માર્કેટ મહાજન આયોજીત "ફેબેક્ષા" બીરબી ફેબ્રિક મેળામાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0