પાટણ ખાતે વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પોનું ખાતમુહૂર્ત તથા લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ.આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ સહિતના હોદેદારો આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પાટણ ખાતે વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પોનું ખાતમુહૂર્ત તથા લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ.આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ સહિતના હોદેદારો આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પાટણ ખાતે વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પોનું ખાતમુહૂર્ત તથા લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ.આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ સહિતના હોદેદારો આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0