કચ્છ જિલ્લાના માંડવી ખાતે ટેન્ટ સીટીનું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડા તથા શ્રી વાસણભાઇ આહીર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કચ્છ જિલ્લાના માંડવી ખાતે ટેન્ટ સીટીનું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડા તથા શ્રી વાસણભાઇ આહીર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

કચ્છ જિલ્લાના માંડવી ખાતે ટેન્ટ સીટીનું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડા તથા શ્રી વાસણભાઇ આહીર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0