સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સુપ્રસિદ્ધ કવિયત્રી તથા ભારતના પ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલ શ્રીમતી સરોજિની નાયડુજી ને તેમની જન્મજયંતિ નિમિતે કોટી કોટી વંદન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સુપ્રસિદ્ધ કવિયત્રી તથા ભારતના પ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલ શ્રીમતી સરોજિની નાયડુજી ને તેમની જન્મજયંતિ નિમિતે કોટી કોટી વંદન

સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સુપ્રસિદ્ધ કવિયત્રી તથા ભારતના પ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલ શ્રીમતી સરોજિની નાયડુજી ને તેમની જન્મજયંતિ નિમિતે કોટી કોટી વંદન

Let's Connect

sm2p0