માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અમદાવાદ ખાતે વયવંદના સંકલન સમિતિ દ્વારા વરિષ્ઠ નાગરિકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અમદાવાદ ખાતે વયવંદના સંકલન સમિતિ દ્વારા વરિષ્ઠ નાગરિકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અમદાવાદ ખાતે વયવંદના સંકલન સમિતિ દ્વારા વરિષ્ઠ નાગરિકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું.

Let's Connect

sm2p0