ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સીટીના સેન્ટર ફોર કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લો દ્વારા આયોજિત “વી-ઘી પીપલ” લેક્ચર સિરીઝનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સીટીના સેન્ટર ફોર કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લો દ્વારા આયોજિત “વી-ઘી પીપલ” લેક્ચર સિરીઝનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સીટીના સેન્ટર ફોર કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લો દ્વારા આયોજિત “વી-ઘી પીપલ” લેક્ચર સિરીઝનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0