માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા ગાંધીનગરમાં ઉઝબેકિસ્તાન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન શ્રી અદ્ખમ અર્કમોવ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા ગાંધીનગરમાં ઉઝબેકિસ્તાન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન શ્રી અદ્ખમ અર્કમોવ.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા ગાંધીનગરમાં ઉઝબેકિસ્તાન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન શ્રી અદ્ખમ અર્કમોવ.

Let's Connect

sm2p0