ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યપાલશ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતીમાં ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટીની વાર્ષિક બેઠક યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યપાલશ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતીમાં ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટીની વાર્ષિક બેઠક યોજાઈ.

ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યપાલશ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતીમાં ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટીની વાર્ષિક બેઠક યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0