ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત કાળીયાબીડ-સીદસર વોર્ડના વિવિધ બીટુમીન પેવર રોડ તથા પેવીંગ બ્લોકના કામોનું ખાતમુહુર્ત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત કાળીયાબીડ-સીદસર વોર્ડના વિવિધ બીટુમીન પેવર રોડ તથા પેવીંગ બ્લોકના કામોનું ખાતમુહુર્ત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત કાળીયાબીડ-સીદસર વોર્ડના વિવિધ બીટુમીન પેવર રોડ તથા પેવીંગ બ્લોકના કામોનું ખાતમુહુર્ત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0