દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ દિલ્લીની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે જાહેરસભા સંબોધી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ દિલ્લીની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે જાહેરસભા સંબોધી

દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ દિલ્લીની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે જાહેરસભા સંબોધી

Let's Connect

sm2p0