ભારત સ્થિત ઉઝબેકિસ્તાન ના એમ્બેસેડર શ્રીમાન ફારહોડારઝિવ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારત સ્થિત ઉઝબેકિસ્તાન ના એમ્બેસેડર શ્રીમાન ફારહોડારઝિવ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

ભારત સ્થિત ઉઝબેકિસ્તાન ના એમ્બેસેડર શ્રીમાન ફારહોડારઝિવ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0