ખોડિયાર માઁ ના પ્રાગટય દિવસ નિમિત્તે ભાવનગરના રાજપરા ખાતે પૂજા - દર્શનનો લાભ લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખોડિયાર માઁ ના પ્રાગટય દિવસ નિમિત્તે ભાવનગરના રાજપરા ખાતે પૂજા - દર્શનનો લાભ લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

ખોડિયાર માઁ ના પ્રાગટય દિવસ નિમિત્તે ભાવનગરના રાજપરા ખાતે પૂજા - દર્શનનો લાભ લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0